Blijf op de hoogte

Wens je graag per e-mail op de hoogte te blijven van onze komende activiteiten?

Geef ons onderstaand je e-mailadres in. Je ontvangt van ons ca. 3 maal per jaar een e-mail met de aankondiging van de komende activiteiten.

Onderaan deze pagina vindt u het privacybeleid.

Privacybeleid Kon. Harmonie St-Cecilia Oedelem


De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem bewaart gegevens van personen die expliciet aangeven dat ze op de hoogte willen blijven van de activiteiten.


Welke gegevens worden opgeslagen?

Naam, voornaam en e-mailadres worden opgeslagen.


Waar halen we de gegevens vandaan?

We vragen deze in te vullen op het ogenblik dat u zich inschrijft voor onze activiteitenmails.


Waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden op een Google Drive bestand opgeslagen.


Wie heeft toegang tot de gegevens?

Enkel de bestuursleden hebben toegang tot de gegevens.


Hoe zijn de gegevens beveiligd?

De gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden. Ieder bestuurslid heeft een eigen wachtwoord en deelt dit niet met anderen.


Worden de gegevens overgemaakt aan derden?

De gegevens worden bewaard op Google Drive, een applicatie van Google (US). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden.


Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van informatieve mails over activiteiten van onze harmonie (die informatie bevatten over komende concerten, concertdata, vrijkaarten en eventuele praktische communicatie hieromtrent.)


Hoelang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard tot op het moment dat u aangeeft onze berichtgeving niet langer te willen ontvangen.


De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem heeft de plicht om

- U onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer er een privacy-inbreuk of datalek heeft plaatsgevonden en de

beveiliging van uw gegevens bedreigd is. De meldingsplicht geldt voor alle betrokkenen en de privacycommissie.

- Inbreuken nauwkeurig bij te houden in een document.


U heeft ten allen tijden recht op

- Informatie over wie we zijn en wat met uw gegevens gedaan wordt.

- Inzage van de gegevens.

- Correctie van de gegevens.

- Verwijdering van de gegevens.

- Beperking van de gegevens.

- Recht van verzet tegen een bepaalde wijze van gebruik van de gegevens.


Wijziging Privacy Statement

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem kan zijn privacy statement wijzigen. Van dergelijke wijziging(en) zullen we steeds een aankondiging doen op onze website en via mailing.ย 


Voor contact en vragen kan u terecht bij info@harmonie-oedelem.be.


Voor meer info over de GDPR-wetgeving kan u terecht op gdpr.unizo.be.