Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook onze harmonie een goed bestuur nodig. Dit bestuur bestaat uit 2 beleidsorganen nl. de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering komt 4 tot 6 maal per jaar samen en is verantwoordelijk voor het uitzetten van de krachtlijnen van onze harmonie, zoals het beheer van de vzw en financiën, algemeen beleid, aanstellen van de dirigent…

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en verzorgt de dagelijkse leiding van de harmonie, zoals bv. het vastleggen van de concertagenda, organisatie van activiteiten, muzikantenopvolging, communicatie met de muzikanten,... 

Natuurlijk zijn ze niet alleen.  Ze kunnen immers rekenen op de muzikanten en enkele sympathisanten die altijd bereid zijn om mee te werken in de werkgroep naar aanloop van een concert, of een handje te helpen tijdens de concerten zelf.

Algemene vergadering

Voorzitter: Chris Grammens

Ondervoorzitter: Geert Craeynest

Penningmeester: Koen Defloo

Secretaris: Paul Snauwaert

Bestuursleden:

Rik Beuselinck

Kurt De Boi

Ghislain De Zutter

Pierre Hudders

Hendrik Keerman 

Philippe Vanlatum

An Verstraete

Raad van Bestuur

Voorzitter: Chris Grammens

Ondervoorzitter: Geert Craeynest

Penningmeester: Koen Defloo

Secretaris: Paul Snauwaert

Ledenverantw: Geert Van Doorselaer

Partituren: An Verstraete

Patrimonium-Archief: Rik Beuselinck

Techniek-Logistiek: Joris Landuyt

Website & ICT: Iris Sybers